Fikirler


 • Reklamlar Satışları Artırmak İçin Nasıl Etkileşim Yapar?

  Satış verilerinin onlarca farklı reklam değişkeniyle ilişkilendirildiği günler geride kaldı. Büyük şirketlerin çoğu reklamın temas noktalarının nasıl etkileşim gösterdiğini ortaya koymak için, terabytelarca veriyi ve değişkeni gerçek zamanlı olarak işleyebile...
 • Kitleler İnovasyon Partneri Olarak Kullanılabilir mi?

  Şirketlerin kitlelere mesafeli durmasının ana sebebi yöneticilerin, kitlelerin hangi sorunları daha iyi çözebileceği ve bunun nasıl yönetilmesi konusunda fikir sahibi olmamasıdır. Kitle kaynağını, kurumsal inovasyondan uzak tutarsanız büyük fırsatları kaçırır...
 • Satışa Geç Başlamayın, Pişman Olmayın

  Altı ülkeden 120 şirket kurucusuyla yapılan görüşmelerde yazarlar, kurucuların en büyük pişmanlığının ürünlerini satmak için fazla uzun beklemeleri olduğunu tespit etti. Yarısından fazlası sunacakları ürün veya hizmetin gelişimi tamamlanmadan müşteri arayışın...
 • Şirketiniz Geçici Avantaj Ekonomisine Hazır mı?

  Strateji alanındaki yaygın fikir başarının ana bileşeninin, uzun sürebilecek benzersiz bir rekabetçi konum yaratmak olduğu yönünde. Ama bu artık çoğu işletme için geçerli değil. Geçici avantaj kavramının benimsenmesi gerek. Şirketlerin yeni stratejik girişiml...
 • Sevilen Biri Olmak mı Daha İyi, Korkulan Biri Olmak mı?

  Genelde liderler işyerlerinde güçlerini ya da yetkinliklerini vurgular ki bu da iş arkadaşlarını ve astlarını yabancılaştırabilir. Onlarca yıla yayılan sosyoloji ve psikoloji araştırmaları gösteriyor ki liderler, yetkinliklerini sergilemeye meyletmektense can...
 • Toplumsal Cinsiyetle İlgili Önyargılar Öğrenme Sürecini Aksatıyor

  İnsanlar iteratif bir şekilde lider olurlar: Gitgide çetinleşen görevlerin üstesinden gelir, akıl hocalarından bir şeyler öğrenir ve yeni davranış biçimleri denerler. Performansları takdir edilirse, bu süreci tekrarlarlar. İlk bakışta göze çarpmayan önyargıla...
 • İnovasyon Kültürü Nedir?

  Türkiye’nin de içinde bulunduğu “teknoloji ithal ederek kendini sürdüren sanayileşme profilini” benimseyen ülkelerin teknolojiye bağımlılık düzeyi önlenemez bir şekilde artıyor ve zaman içinde ithal teknolojinin kaçınılmaz maliyetinin nicel ve nitel sonuçları...
 • Doğru Karar Nasıl Alınır?

  Yüksek ölçüde karmaşıklık ve belirsizlik gösteren durularda, indirgenmiş nakit akışı analizi gibi geleneksel araçlar, kullanışsız olmanın ötesinde, kötüdür. Yine de yöneticiler bu araçları her durumda kullanıyor. Her stratejik bağlam için iyi analiz araçları ...
 • Büyük Veri Tüketici Ürün ve Hizmetlerine Güç Katıyor

  Büyük veri ortaya çıktığında, analitikle uğraşan şirketler her şeyin değiştiğini gördü. Artık, vurgu analitik gücün müşteri ürün ve hizmetleriyle bütünleşik hale getirilmese doğru kayarken, büyük, yeni bir değişim de yolda. Veri analizleri, en fazla değeri yö...
 • Yardımlaşmayı Norm Haline Getirin

  IDEO yardımsever şirketlerin bir örneğini teşkil ediyor. Yaratıcı faaliyetleriyle tanınan şirket, çalışanlar arası işbirliğini sık sık teşvik ediyor. Bir IDEO ofisinde tüm çalışanlar üzerinde gerçekleştirilen araştırma ve bu çalışanlar arasındaki yardımlaşma ...

Sınırsız Erişime Sahip Olmanın Tam Zamanı

HBR Türkiye içeriğine bir yıl boyunca tüm platformlardan erişin!
ABONELİĞİMİ BAŞLAT

Tüm Arşive Gözatın

Paylaş