SPONSORLU İÇERİK - SAP

Performans Rekabet Gücü Sağlar mı?

17 Şubat 2021, Çarşamba

Doğru soruları sorabilmek ve kalitenin aslında belgelerde değil de kafanızın içinde olduğunun farkında olmak, performans işletmenize ciddi bir rekabet gücü sağlayabilir.

2011 yılında duyurulan HANA, aradan geçen 10 yıldan az sürede öylesine müthiş bir gelişme gösterdi ki ERP diye bilinen geleneksel iş verimliliği yazılımlarının dünyadaki tüm kurallarını değiştirdi. Evet, farklı ülkelere ait ERP yazılımları uzun süredir mevcut. Ancak bu yazılımların kullanıldıkları ülkelerin yasal ve mali mevzuatlarına uygun düzenlemeler yapmak için bile çok ciddi zaman ve para harcamak gerekiyor. Bu noktada SAP, S/4 HANA bulut esaslı mimarisi ile bu alanda bile benzersiz ve anlamlı bir değişimi vaat ediyor.

Hem Hibrit Hem Konsolide Hem de Merkezi

Şimdi geçmiş yıllardaki bazı deneyimler üzerinden bu hem hibrit hem de merkezi yapının konsolide edilme sürecinde yaşanan temel birkaç sıkıntıyı hatırlayalım:

Bir işletmenin geçmişte yürüttüğü çok başarılı bir kampanyayı, yeni çıkaracağı ürün için de aynı şekilde yapma kararı aldığını ve kampanya sonunda geçmişteki başarılı neticeyi sağlayamadığını düşünün. Farklılaşan pazar eğilimleri, rakiplerin ürünlerindeki güçlü özellikler, ekonomik piyasa darboğazları gibi pek çok gerekçe akla gelebilir ve bunlar muhtemeldir de. Ancak ya bu sefer bambaşka nedenlerden dolayı başarısızlık yaşanmışsa?

Evet, gerçekten de sorunun bambaşka bir yerde olması muhtemeldir.Örneğin geçmişte yürütülen projedeki kampanyada içerik ve görsel tasarımları başarılı biçimde yapan sağlayıcının tüm bilgileri; işten ayrılmış bir sekreterin çalışma masasının en alt çekmecesinde, molalarda içilecek kahve kavanozlarının altında veya katlanmış bir dosya kağıdında duruyor olabilir.Bu nedenle güncel kampanyada tercih edilen bir başka sağlayıcının tasarımları, yaşanan başarısızlığın tek nedeni olabilir.

Bu size bir fantezi ve çok ölümcül bir kriz gibi gelmediyse özellikle farklı ülkelerde aktif işletmelerin finansal raporlarının konsolidasyonu tam bir yanardağ krateri gibidir. Farklı ülke mali mevzuatı, yasal mevzuatlar, kredilendirme koşulları ve para birimi dönüşümleri gibi süreçler bu konsolidasyonu hata yapmaya açık hale getirir. Bu da uzun geceler süren bunaltıcı çalışmalarla sonuçlanır. Elbette tüm bu sorunlar önce HANA’nın ortaya çıkması ile daha hızlı çözülebilme imkanı buldu. Şimdiyse SAP S/4 HANA ile beraber işletmelerin akıllı işletmeye doğru yolculuğundaki en önemli kilometre taşlarından biri olan konsolidasyon sürecindeki olası yol kazaları riskleri aşıldı.

Japonya’nın en büyük ikinci çelik üreticisi olan JFE Steel’in CFO’su Toshihiro Tanaka, deneyimlerin paylaşılması ve küresel ölçekteki işletmelerindeki muhasebe sistemi farklılıklarından dolayı mali raporlardaki konsolidasyon sorunlarının SAP S/4 HANA Cloud ile nasıl çözüldüğünü şöyle ifade ediyor: “Bu proje iş süreçlerini standartlaştırmayı ve küresel muhasebe sistemimiz için temel oluşturmamızı sağladı. SAP S/4HANA ekibin performansını daha etkin bir şekilde analiz etmemize olanak tanıyor.”

Tabi burada işletmelerin mevcut organizasyon yapılarına bağlı bazı tereddütler olabilir. Örneğin bir işletme: “Benim çok şubeli bir dağıtım operasyonum ve ayrıca çok farklı lojistik bağlantılarım var, merkezi yönetimin bu yapıyı izlemesini ama iç operasyonlarında bağımsız olmasını istiyorum” diyebilir.

Eskiden böyle bir isteğin bir ERP çözümü ile bütünüyle sorunsuz entegrasyonu en iyimser ifade ile pahalı ve zahmetliydi. Artık SAP S/4 HANA Cloud ile bellek üzerinde hızlı işlem yapabilme kabiliyeti ve bulutun hiper ölçekli dağıtık mimarisi ile tamamen dağıtık ya da tamamen merkezi bir ERP sistemi mümkün. Daha da önemlisi, artık dağıtık ve merkezi yapıların bir çatı altında konsolide edilebilmesi tamamıyla mümkün.

Yazının başındaki pazarlama stratejisinde, kahve kavanozlarının altında kalan bilginin işletmede önemi artık anlaşıldıysa bunun işletmenin tüm organizasyonunda değere dönüşmesini sağlamak artık SAP S/4 HANA Cloud ile tamamıyla mümkün.

Topcon Positioning Systems İş Uygulamaları IT Başkan Yardımcısı Kris Cowles, yaşanmış iş deneyimini şöyle ifade ediyor: “Süreçleri standartlaştırma, ana veri ve iş yapılarını birleştirme olanağı nedeniyle S/4 HANA Cloud’u seçtik. Bu, sadeleşmeyi ve farklı iş birimlerini konsolide pazara çıkış birimi olarak çalıştırmayı sağladı.”

Şimdi işletmenizde yaşanmış deneyimler üzerinden çok karmaşık olmayan ve yalnızca biraz dikkat gerektiren bir kıyaslama yapalım ve hibrit yaygınlaştırma stratejisi için dikkate alınacak beş alanı kıyaslayalım:

Koşullar

Yerleşik çözümler

SaaS

Özel Bulut

İş süreçleri

Özelleştirilebilir genişletilmiş ERP

Standart temel ERP

Esnek genişletilmiş ERP

Özelleştirme

Değişikliğe açık

Mevcut yazılımın kısıtları dâhilinde

Mevcut yazılımın kısıtları dâhilinde

Bakım

Müşteri iş yerinde

Sağlayıcı BT firması tarafında

Satıcı ve Müşteri

İnovasyon hızı

Müşteri yönetiminde yılda bir defa

Üç ayda bir

Müşteri yönetiminde altı ayda bir

Toplam sahip olma maliyeti

Yüksek

Düşük

En düşük

Yıllar ve on yıllar boyunca şirketler, standart işlevselliği kendi ihtiyaçlarına göre uyarlamak için şirket içi SAP sistemlerinin özelliklerini kullanarak değer zincirlerinde kolaylaştırılmış iş süreçleri uyguladılar. Bununla birlikte, SAP ve SAP dışı sistemlerin büyüyen heterojen ortamları içinde, bu özelleştirmeler daha karmaşık ve bakımı pahalı hale geldi. Ek olarak, müşterilerin çoğu, işlerini yürütmek için bulut ve şirket içi sistemlerin bir karışımıyla hibrit çözümlerle daha fazla yönetiyor. Dijital dönüşümün en temel vaatleri, akıllı birleştirilebilir işletme eğilimlerinin stratejik önemini ve Endüstri 4.x’ı işaret ediyor. Öte yandan işletme uygulamalarının otomatikleştirilmesi ile çalışanların verimini ve inovasyonu tetikleyen çözümleri öneriyor.

“Kırk Katır mı Kırk Satır mı?” Devri Geçmişte Kaldı

Yeni bir iş çözümüne geçme kararı veren tüm işletmelerin karşı karşıya kaldıkları “Ya hep ya hiç” kararı, SAP S/4 HANA ile birlikte tarihe karışıyor. Eğer “hiç” seçilmişse, işletmeler mevcut imkanlar ile çalışmaya ve rekabet baskısı ile baş etmeye çalışırdı. Eğer “hep” seçilmişse hayli zahmetli bir süreç ile Yerleşik veya SaaS çözümlerine geçiş süreci yaşanırdı.

SAP S/4 HANA bu değişmez bir yasaymış gibi görünen koşulları tümüyle değiştiriyor. HANA’nın büyük veri üzerindeki neredeyse ışık hızındaki performansı S/4 ile birlikte SAP ERP sistemine bütünüyle entegre edildiğinde geçmişte sahip olduğunuz SaaS hizmetlerinden tümüyle veya kısmen vazgeçmek zorunda kalmadan S/4 HANA’nın hiper ölçekli dünyasına hızlı ve sorunsuz bir geçiş yapabilmek artık mümkün.

SAP, HANA’nın bellek üzerindeki müthiş performansına ve veri yönetimi özelliklerine öylesine güveniyor ki 2025 yılından sonra çalışmalarını yalnızca HANA platformu üzerinden yürütmeye hazırlanıyor.

Gartner’in geçtiğimiz yıl ortasında yayınlanan “Competitive Landscape: SAP S/4HANA Service Provider” başlıklı raporundaki “SAP S/4HANA Cloud, 2025 yılına kadar SAP hizmetleri pazarındaki en büyük fırsattır. Danışmanlık yetenekleri, sektör liderliğindeki fikri mülkiyete, stratejik ilişkilere ve güçlü bir geçmişe sahip hizmet sağlayıcısı olarak bu büyüyen ve giderek kalabalıklaşan pazardan yararlanmak için en iyi konumdadır” ifadesi ile artık pazarda bulut mimarisi ile alakalı endişelerin azaldığını ve bu teknolojiye olan güvenin gittikçe arttığını ifade ediyor.

Açık Kaynak Deneyiminden Yararlanmak

SAP S/4HANA Cloud SaaS, Özel Bulut ve yerleşik senaryolar için kullanılabilir. Aşağıdaki grafikte her seçenek için standartlaşmaya karşılık özelleşme, kontrole karşılık çeviklik açısından karşılaştırmalar gösteriliyor.

Dijital dönüşümün tüm iş ihtiyaçlarında mevcut deneyimleri dikkate almayı önemsediği kuşkusuz. Bu durum müşteri deneyimleri, tedarikçi deneyimleri ve çalışan deneyimleri gibi çok farklı kaynaklardan gelen seslere kulak kabartmayı ve o seslerden bir anlam çıkartarak bir aksiyon almayı gerektiriyor. Bu olmadığı sürece kara bulutlar üzerinizde olacaktır. Bu noktada SAP S/4 HANA Cloud sizin beyaz bulutlarınızdır çünkü her türlü iç ve dış deneyimleri sezmek ve bir aksiyona dönüştürmek onun en benzersiz ve güçlü yanıdır.

SMA Railway Technology GmbH Üretim Müdürü Patrick Konrad, bu dönüşümün temel beklentilerini,“Bağımsız olarak çalışmamıza yardımcı olacak, büyüme modelimizi destekleyen ve en iyi uygulamalar ve standartlardan yararlanmamızı sağlarken, düşük toplam sahip olma maliyeti sunan hızlı ve sağlam bir çözüme ihtiyacımız vardı. SAP S/4HANA Cloud bizim için idealdi” şeklinde anlatıyor.

Platformdan Bağımsız Hiper Ölçekli Altyapılarla Esneklik ve Standartlaşmanın Altın Dengesi

Microsoft Azure, AWS ya da Google Cloud bulut altyapılarına yerleşik ERP sistemlerinin taşınması bütünüyle işletmelerin bağımsız verecekleri bir karardır. SAP zaten 1979 yılında pazara ilk çıktığı yıllarda işletim sistemi ve RDBMS’lerden bağımsız bir platform olduğunu ifade ediyordu. Bu o zaman olduğu gibi şimdi de devrimsel bir yaklaşım.

Günümüzde SAP müşterilerinin üç temel nedenden dolayı S/4 HANA Cloud’u tercih ettiği görülüyor:

  1. Rutin BT görevlerinin otomatikleşmiş özellikleri: Guyana Goldfields, Petroliam Nasional Berhad (PETRONAS) ve Brigade Media gibi SAP müşterilerinin açıkladığına göre güvenlik, hızlı servise alma, küresel erişim odaklanması gibi rutin işlemlerin hızlı, güvenli ve otomatik gerçekleşmesi alt yapı ve ERP bakım maliyetlerinde yüzde 50 oranında azalma ve yüzde 25 oranında toplam sahip olma giderlerinde düşüş sağlıyor.
  2. Veri güvenliği ve süreklilik: Kesintisiz çalışma ve Felaket onarımı gibi çok kritik konularda donanımsal yeteneklerin yeterli olması riskin tamamını cevaplamıyor. Bu konuda veri ve uygulama servislerinin ne kadar kararlı ve hatasız çalışma algoritmalarına sahip olduğunun önemi ortaya çıkıyor. MitsuiCoal Holdings veri merkezinin yaşadığı su baskını sonrası SAP S/4 HANA Cloud platformunu AWS’ye taşıdıktan sonra kesintisiz çalışabilme kabiliyetini yüzde 99,9’a ulaştırdı. Hiper ölçekleyicilerin yedekleme araçları ve prosedürleri, güvenli veri depolama sistemleri, felaket onarma ve veri onarma çözümleri SAP S/4HANA ve diğer çözüm yatırımlarının daha güvenli ve ölçeklenebilir olmasını sağlarken BT çevikliği de daha iyi performans ve maliyet tasarrufu sunuyor.
  3. Müşteri deneyiminin inovatif katkısı: SAP S/4HANA ve SAP Cloud platformları gibi SAP çözümlerinin bir hiper ölçekleyicinin entegrasyon ve geliştirme araçlarıyla birleştirilmesi, müşteri deneyimini önemli oranda zenginleştiren uygulamalar sunuyor. SAP müşterisi Penti; SAP S/4HANA, SAP Business Warehouse ve SAP Customer Activity Repository uygulamalarını ve SAP Marketing Cloud çözümünü Microsoft Azure üzerinden kullanıyor. Bu yöntem, bu perakende şirketin dijital kapasitesini ihtiyacı oranında ölçeklemesini ve zamanını, parasını ve mühendislerini daha stratejik öncelikler için kullanabilmesini sağlıyor.

İşletmelerin sahip olduğu veya olacağı ERP sistemlerinin, hız, konsolidasyon, inovasyon, kurumsal zeka, düşük işletme ve bakım giderleri, kesintisiz çalışma gibi çok farklı argümanlara cevap veriyor olması gerekiyor. Ancak bu şekilde değişen koşullara karşı çevik hamleler yapabilme ve olası çetin koşulları da aşabilme kabiliyetine sahip olunuyor.  Bu manada; SAP S/4 HANA sadece işlerin kötü gitmesi değil, işlerin iyi gitmesi halindeki artan yüklerinizi şimdiden karşılamaya hazır.

Paylaş:

Bu içeriği beğendiyseniz daha fazlası için ücretsiz üye olun!

SEÇENEKLERİ GÖRÜNTÜLE

Sınırsız Erişime Sahip Olmanın Tam Zamanı

HBR Türkiye içeriğine bir yıl boyunca tüm platformlardan erişin!
ABONELİĞİMİ BAŞLAT

Tüm Arşive Gözatın

Paylaş