Hakan Karabiber

Industrial Application Software (IAS) Yönetim Kurulu Başkanı

“Karanlık Fabrika Olma Yolculuğunda Müşterilerimizin Yanındayız”

26 Eylül 2022, Pazartesi

Global teknoloji firması Industrial Application Software (IAS), son dönemde başarılı projeleri ile gündeme geliyor. Yakın zamanda Güney Kore operasyonları ve Hyundai AutoEver ile gerçekleştirdiği iş ortaklığını duyuran firma, aynı zamanda Türkiye’deki çalışmaları ile başarı ivmesini yükseltiyor. IAS, son olarak Türkiye’nin çeşitli illerinde bulunan model fabrikalarda canias4.0 teknolojisinin kullanılacağını bildirdi. Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Hakan Karabiber ile bir araya geldik ve ona sürdürülebilirlik, gelecek vizyonları ve IAS’deki son gelişmeleri sorduk.

Özellikle KOBİ’lerin operasyonel mükemmeliyet ilkelerinin yaygınlaştırılması için bir model fabrika projesi gündeminizde. Bu projeden bahsedebilir misiniz?

Uygulamalı KOBİ Yetkinlik Merkezi (Model Fabrika), Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) işbirliği ile kuruldu. Model Fabrikalar, işletmelerde operasyonel mükemmeliyet ilkelerinin yaygınlaştırılması, deneyimsel öğrenme tekniklerini kullanarak firmalarda ölçeklenebilirliğin arttırılması, özellikle KOBİ’leri bu doğrultuda eğiterek dijital dönüşüm sürecine dahil etmek amacıyla inşa edildi. Şimdi ise Türkiye’nin çeşitli illerinde bulunan model fabrikalarda canias4.0 teknolojisi kullanılmaya başlanacak. Yani Model Fabrikalarda teknoloji rehberi IAS ve canias4.0 ile sunduğu teknolojiler olacak. IAS olarak, canias4.0 markası altında sunduğumuz teknolojilerimiz ile Kayseri, Ankara, Konya ve Bursa'da seçilen tüm Model Fabrikalarda entegre ve standartlaştırılmış çözümler ve teknolojik altyapı (donanım ve yazılım) sağlayacağız. Firma olarak geliştirdiğimiz teknoloji ve ürünlerle birlikte gelenekselleşen ve entegrasyona dayalı haberleşme mimarisini değiştiriyoruz. Sunduğumuz bütünleşik sistemler ile kullanıcıların sistemleri kullanmak ve sürdürmek için harcayacağı enerjiyi minimize ediyoruz. ERP ile bütünleşik ve senkronize olarak çalışan MES ve IOT ürünlerimizle dünya çapında müşterilerimize sunduğumuz hizmeti Model Fabrikalar aracılığıyla ülkemizdeki KOBİ’lerin de deneyimleyerek öğrenmelerini sağlayacağız. Halihazırda Güney Kore, Almanya gibi endüstride dijital dönüşümün önemli ve ileri safhalarda olduğu ülkelerde yaptığımız projelerle de kanıtladığımız teknolojimizi ve farklı sektörlerde uyguladığımız sektörel çözümlerimizi ülkemizdeki KOBİ düzeyinde işletmelerle buluşturuyor olmak ve onlara değer katmak bizi heyecanlandırıyor.

Karanlık fabrikalar dönemi nedir? canias4.0 bu döneme geçişte şirketlere ne gibi avantajlar sağlıyor?

Karanlık fabrikalar, üretimi insan müdahalesine ihtiyaç duymadan veya minimum insan müdahalesiyle gerçekleştirmeyi hedefleyen, otomatik sistemlerden oluşan yapılardır. Günümüzde giderek artan otomasyon eğilimi, teknoloji alanındaki gelişmelerle birlikte büyük hız kazandı. Kısa bir özetle basit ve tekrarlı süreçler robotlar tarafından, yaratıcılık ve öngörü gerektiren süreçler ise insan tarafından gerçekleştiriliyor diyebiliriz. Yapmamız gereken kendimiz için bir model ortaya koymaktı. Türkiye’de Almanya’nın lanse ettiği Endüstri 4.0 konsepti takip ediliyor. IAS olarak global vizyonumuzu Türkiye’deki projelerimizde de uyguluyor ve müşterilerimize global firmalarla rekabetlerinde destek oluyoruz. Gelecek, ‘maalesef’ üretimden insanların uzaklaştığı farklı konseptleri önümüze getiriyor. Bu durum toplumsal sorunlar ortaya çıkaracaktır ki bu nedenle ülkelerin şimdiden politika belirleyerek harekete geçmeleri gerekir. Biz, ülkemizde akıllı fabrikalardan karanlık fabrikalar dönemine geçiş yapabilmek adına model fabrika projesinin önemli bir başlangıç olacağına inanıyoruz. Dünyada da işletmelerin dijital dönüşüm yolculuğunda önemli bir sorun olan pilot uygulamadan ana sisteme geçişlerdeki entegrasyon sorunu kaynaklı başarısızlıklara, bütünleşik ve senkronize çalışan ürünlerimizle çözüm sunuyoruz.

Karanlık Fabrikalar dönemine geçiş yönetim açısından ne gibi faydalar sağlayacak?

Karanlık fabrikalarda üretim tamamen robotik sistemlerle gerçekleştireceği için sabit üretim çıktısı sunar. Kusurlu üretim oranında düşüş olacağı için fabrika verimliliğini artırır. İnsan müdahalesine ihtiyaç duymadan veya minimum insan müdahalesiyle üretimi gerçekleştirmeyi sağlamasından dolayı iş gücü maliyetlerini düşürecektir. Üretim kayıpları en aza indirileceği için sabit ürün çıktısı ve kullanılan enerji oranlandığında ürün başına düşen imalat enerjisi de azalacak ki bu durum süründürülebilir kalite, enerji tüketimi ve maliyetlerin oluşmasında en önemli etken. Üretim yönetim sistemlerinin dijitalize olması daha öngörülebilir ürün, kalite ve bakım süreçlerini ortaya çıkaracaktır. Dolayısıyla yöneticilerin günlük sorunlarla uğraşmaktansa üretim yönetimine ve doğrudan kalite, enerji ve maliyetleri optimize etmeye odaklanabilecekler.

canias4.0 olarak sürdürülebilirlik adına attığınız adımlar neler?

IAS olarak çalışmalarımıza, ürün ve hizmetlerimizi geliştirmeye ve yenilemeye devam ediyoruz. Bu amaçla; dijital devrimin hız, hızın performans olduğu bilinciyle bütün modüllerimizde performansı attırıcı çalışmalar yaptık, performans izleme ve yönetme araçlarını daha etkin hale getirdik, sisteme birçok yeni protokol ekledik, makine iletişimi ve web servisleri altyapısını geliştirdik, yapay zekalı asistanlarla entegrasyon, bulut üzerindeki çalışmalarda hız ve esneklik artışı sağladık. Üretim zekası ve canias IQ gibi yeni ürünler geliştirdik. canias4.0 IoT Çözümü kapsamında birçok projeyi tamamladık. Yeni dönemde de Ar-Ge çalışmalarımız ve yeni projelerimizle gündeme gelmeye devam edeceğiz. Firmalara hem kurumsal ihtiyaçları hem Endüstri 4.0 ve dijital dönüşüm süreçlerinde ihtiyaçlarına en uygun ürün ve hizmetleri sunmaya ve sektöre yön verecek çalışmalar yapmaya devam edeceğiz.

canias4.0 Teknolojileri kullanıcılarına neden/nasıl rekabet avantajı sunar?

canias4.0 Teknolojileri markası altında sunduğumuz çözümlerimiz, firmaların sistemlerini standartlaştırabilmek için var. canias4.0 teknolojileri sayesinde firmalar, iş süreçlerini çok daha hızlı, sürdürülebilir ve izlenebilir kılıyor. Bilgiye hızlı ulaşmak için harcanan efor minimuma iniyor ve doğal olarak maliyet de azalıyor. Bu sayede şirketler çok daha hızlı kararlar vererek işlerini çok daha düşük bir maliyetle çözüme kavuşturuyorlar. Sonuç olarak da rekabette ciddi avantaj elde ediyorlar. Sürdürülebilir bir sistem, tekrarlayan işlerin ERP’de hatasız ve kişiden bağımsız olarak yapılabilmesi demektir. Büyümenin kurumsal bir yapıyla ve gerçekten ihtiyaç kadar kaynakla, planlı şekilde gerçekleşmesi ERP yazılımlarıyla sağlanabilir. İzlenebilir süreçlerle herkes aynı veriyi görüp aynı dili konuşabilir. Böylece şirketlerin içerdeki koordinasyonu en üst düzeye çıkar, hatalar görünür olur, iş ve ürün kalitesi yükselir. Müşterilerimiz, üretim süreçlerinde teknolojinin öneminin farkında ve bu doğrultuda yatırım yapan ve sürekli gelişen bir trendi takip ediyorlar. Bu süreçte IAS olarak tüm teknolojik altyapımız ve bilgi birikimimizle onlara iyi bir yol arkadaşı olduğumuzu düşünüyoruz. Kendi de sürekli teknolojiye yatırım yapan bir firma olarak, nasıl ‘Akıllı Fabrikalar’a geçiş sürecinde müşterilerimize destek olduysak ‘Karanlık Fabrika’ olma yolculuğunda da teknolojilerimizle yanlarında olmaya devam edeceğiz.

Önümüzdeki yıl için hedefleriniz neler?

Global teknolojisi firması IAS olarak, dijital platformlarda en öncü ERP, MES ve IOT şirketi olmayı hedefliyoruz. Bunun için araçlarımızı ve teknolojilerimizi her geçen gün geliştiriyoruz. Güney Kore, Almanya, Dubai, Hindistan, Pakistan gibi birçok ülke olmak üzere dünyanın dört bir yanına teknoloji taşıyor, uluslararası pazardaki başarımızı her geçen gün artırıyoruz. Ayrıca yakın gelecekte Industrial Application Objects (IAO) ürünümüzle modüllerimizi dünyada endüstriyel ortamlarda kullanılan ‘en yalın, en basit, fayda/maliyet oranı en yüksek ve mükemmel endüstriyel uygulama objesi’ haline getirmiş olacağız. IAO, sektöre yepyeni bir bakış açısı kazandıracak.

Güney Kore’de Hyundai ile başlattığınız işbirliğinden bahseder misiniz?

Kısa süre önce Hyundai Motor Grubu bünyesindeki tüm bilgi teknolojileri bileşenleri için çözümler üreten Hyundai AutoEver ile global bir iş ortaklığı başlattık. Daha önce Hyundai Motor Company ile gerçekleştirdiğimiz GGM projesi büyük bir başarıyla tamamlanmıştı. Güney Kore’nin yeni nesil aracı olan ve ülke gündeminde popüler olan Hyundai Casper, caniasERP kullanılarak üretilmişti. Bu proje sürecinde firma ile ilişkilerimiz güçlendi ve hem sunduğumuz çözümlerin kalitesini hem de ekibimizin prensiplerini yakından gözlemleme şansına sahip oldular. caniasERP’nin kolay geliştirilebilir, esnek yapısının kendileri için nasıl katma değer yarattığını deneyimlediler. GGM projesinin başarıyla tamamlanmasıyla birlikte gelecekte gerçekleştirilebilecek yeni projeleri konuşmaya başladık. Hyundai Motor Group, birçok sektörden firmayı bünyesinde barındırıyor. Grup, kendi çatısı altında gemi yapımı, demir/çelik endüstrisi, hidrojen akü, otomobil ve inşaat gibi pek çok farklı sektörde faaliyet gösteriyor. Başlatılan bu iş ortaklığıyla, caniasERP, Hyundai bünyesindeki tüm firmalarda, sektörlerde ve ayrıca Hyundai ile iş ortaklığı içinde olan dünyanın birçok ülkesindeki OEM tedarikçileri arasında yer aldı. Dünyanın teknoloji merkezlerinden biri olan Güney Kore’de böylesi önemli bir işbirliğine imza atmak bizim için gurur ve heyecan verici bir gelişme oldu.

Paylaş:

Bu içeriği beğendiyseniz daha fazlası için ücretsiz üye olun!

SEÇENEKLERİ GÖRÜNTÜLE

Sınırsız Erişime Sahip Olmanın Tam Zamanı

HBR Türkiye içeriğine bir yıl boyunca tüm platformlardan erişin!
ABONELİĞİMİ BAŞLAT

Tüm Arşive Gözatın

Paylaş