SPONSORLU İÇERİK - Startup House

Portföyünüzü Etkin Yönetin ve Geleceğe Güvenle Bakın: Startup House

25 Ocak 2023, Çarşamba

Yüksek katma değerli teknolojik iş fikirlerine sahip girişimleri seçmek, büyütmek, ölçeklemek ve onları globale açmak nitelikli bir portföy yönetimi gerektiriyor. Portföyünüzdeki girişimlerin seçiminde; rekabetçi olması, ürün-pazar uyumu, bulunduğu sektörün büyüme trendleri, marka değeri oluşturma gücü, deneyimli yönetim kadrosu ve katma değerli ürün geliştirme potansiyeline sahip olma durumu önemli kriterlerin başında geliyor. Seçilmiş girişimcilerden oluşan portföyün yönetiminde performansı etkileyen önemli kriterlerin başında ise, yatırımcılara özel politikalar belirlemek, yeni stratejiler oluşturmak, piyasa koşullarını dikkate almak ve değişen koşullara göre portföyün güncellenmesini sağlamak geliyor.

Yeni girişimler yaratmak veya var olan girişiminizi ölçeklerken pazar araştırması yapmak ve hedef kitlenize yönelik yeni stratejiler oluşturmak adına başarılı global platformlar yol gösterici rol oynuyor. Rakip analizi yıkıcı girişimlerin en temel çıkış noktasıdır; bu platformların da dünya sahnesindeki konumunuzu gerçek zamanlı verilere göre analiz etme yeteneğine sahip olması onları bilhassa çekici kılıyor. Crunchbase size bu deneyimi yakalama fırsatı sunuyor.

Cruncbase, global ölçekteki teknoloji girişimcileri portföyünü büyük kitlelere sunan, dünyanın en kapsamlı girişim verileri barındıran çevrimiçi bir platform. TechCrunch Disrupt ise, her yıl farklı şehirlerde TechCrunch ev sahipliğinde gerçekleşen, en iyi girişimcileri ve yatırımcıları bir araya toplayıp ekosistemin nabzını ölçerek yön vermeyi amaçlayan bir oluşum.

İstanbul teknoloji için uluslararası bir çekim merkezi

 Startup Genome ve Küresel Girişimcilik Ağı tarafından hazırlanan 2022 Küresel Startup Ekosistemleri Raporu (GSER)’na göre İstanbul “Küresel Yükselen Ekosistemler” arasında 14. Sıraya yükseldi. İstanbul’un son 2,5 yıl içerisinde toplam 17 milyar dolar ekosistem değeri yarattı. Yükselen değer, İstanbul’un küresel ölçekte teknoloji odaklı ve yenilikçi girişimciler için uluslararası bir çekim merkezi olacağını gösteriyor.

İstanbul ekosistemi oyun, yapay zeka, büyük veri ve veri analitiği sektörleri, fintek sektörleri; yetenek, destek kaynakları ve startup etkinlikleri açısından da öne çıktı. Global bağlantılar, teknoloji tabanlı yetenek havuzu ve destekleyici ağ yapılarının varlığı startupların İstanbul’u tercih etme eğilimlerinin temel belirleyicileri olarak gösterildi.

Globalde söz sahibi olan ve bölgesinde lider konuma bulunan YTÜ Startup House etkin portföy yönetim anlayışı ile benzersiz bir deneyim sunuyor. Lider üniversitelerin girişimcilik kuluçka merkezlerini karşılaştıran ve bir sıralamaya tabi tutan uluslararası UBI Global endeksine göre dünyada 1895 program içinde ilk 10 da yer alan YTÜ Startup House, Türkiye girişimcilik ekosisteminin başarılı temsilcilerinden. Girişimcilik ekosisteminde güçlü bir aktör olmasını tetikleyen ise yatırımcısına verdiği katma değerli hizmetler.

Yatırım tezini güçlendirme

YTÜ Startup House olarak portföyümüzü geniş ve derin tutuyoruz. Çok farklı pazarlarda yer alarak yeni çıkan trendleri önceden yakalayıp geleneksel yaklaşımlardan uzak durarak yeni nesil yaklaşımları benimsiyoruz. Risk alarak çeşitli coğrafyalarda yer alan umut verici startupları keşfediyoruz. İş birliklerimiz ve değişime yön veren topluluk yönetimimiz ile yatırım dünyasına pusula oluyor, yarının güçlü kazançlarını hayata geçiriyoruz.

Yabancı yatırım çekiciliğini sağlama

Girişimlerimize uluslararası iş ağına erişim destekleri vererek uluslararası arenada oyun kurucu olmanın önünü açıyoruz. Sektörel çeşitliliğimizle erken aşama girişimleri keşfederek değerlerini katlıyoruz. Tecrübeli yatırım ekibimiz ile girişim ekosistemindeki oyuncuları skorluyor, kararlarımızı gerçek zamanlı veriyle hızla alıyoruz. Teknoloji yoğunluğu yüksek sektörlere ev sahipliği yaparak hem yeni yatırım trendlerinden yararlanıyor hem de Türkiye'nin yatırım çekiciliğini artırmak adına önemli adımlar atıyoruz.

Yetenek açıklarını kapatma

Oyun sektörü başta olmak üzere diğer sektörlerde de nitelikli yeteneklere erişim en büyük sorun olarak karşımıza çıkıyor. Üniversitelerimizde özellikle Gamesup programı ile oyun sektöründe girişimcilik ruhuna sahip yeni yetenekler tespit ediyor, doğru müfredatlarla ve teknoloji tabanlı firmalarda vaka analizleri gerçekleştirilebilecek ortamlar hazırlayarak gençlerimizin yetkinlikleri artırıyoruz. Doğru yeteneklerle yola çıkan ve aynı zamanda elindeki yeteneklerini kaybetmeyen startuplar böylelikle unicorn olma yolundaki büyük bir engeli bertaraf etmiş oluyor. Ekosistemde değer oluşturmak adına yürüttüğümüz Talent Management programı sayesinde startupların ihtiyaç duyduğu yetenekler, kuruma aidiyet hissettiklerinden dolayı kurumun elçisi olmalarını sağlıyoruz ve ‘BİZ’ bilinci ile ortak değerle başarıya giden yolda hareket etmelerinin önünü açıyoruz.

Finansmana erişimi kolaylaştırma

Girişimlerin ihtiyaç duyduğu fona erişimi sağlamak için kolaylaştırıcı mekanizmaları hayata geçiriyoruz. Nitelikli yatırımcıların girişim sermayesi fonumuza katılımını teşvik ederek girişimcilik ekosisteminin büyümesine katkı sağlıyoruz. Ayrıca kitle fonlama platformlarıyla iş birliği yaparak ve firmalarımıza yeni yatırım fırsatları sunarak teknoloji tabanlı girişimcilerin sürdürülebilir büyümesini destekliyoruz. Böylece ülkemizin gelecek yıllarda en başarılı dönemini geçirmeye devam etmesine bugünden büyük katkı sağlıyoruz.

Etkin yönetişim modeli sağlama

Tüm paydaşların beklentileri doğrultusunda sürdürülebilirliği sağlamak ve geleceğe güvenle bakabilmek için emin adımlarla ilerlemek gerekmekte. Yatırım kararları alırken emin adımlarla ilerlemek için doğru stratejileri belirliyoruz. Derin ve geniş portföyümüze çekirdek ve büyüme aşamasında yatırım yapıyor, girişimcilerimizin büyüme sürecinde ana ortakların ticari gücünden faydalanıyoruz. Ayrıca büyüme aşamasındaki girişimlere diğer fonlarla yatırım yaparak, ulusal ve uluslararası iş birliklerini ve satış kanallarını artırıyoruz.

Topluluğu ile Anlamlı İlişki Kurma

Üyeleri ile derin ve anlamlı iletişimi kuran topluluklara öncülük ediyoruz. Topluluk tarafından yönetilen Merkeziyetsiz Otonom Organizayon (Decentralized Autonomous Organization-DAO) yatırım fonumuzu yapısını hayata geçiriyor ve yatırım yapma konusunda daha isabetli ve şeffaf kararlar alıyoruz. Süreçlerin blockzincir güvenilirliğinde gerçekleşmesi nedenleriyle DAO özgün yönetişim modeli sunuyor ve portföyümüzün değerini demokratik başarılı bir topluluk ile artırıyoruz.

Paylaş:

Bu içeriği beğendiyseniz daha fazlası için ücretsiz üye olun!

SEÇENEKLERİ GÖRÜNTÜLE

Sınırsız Erişime Sahip Olmanın Tam Zamanı

HBR Türkiye içeriğine bir yıl boyunca tüm platformlardan erişin!
ABONELİĞİMİ BAŞLAT

Tüm Arşive Gözatın

Paylaş