Öznur Çatı

Türk Henkel Kurumsal İletişim Müdürü

‘’Sürdürülebilirlikte Şeffaf İletişimin Son Derece Önemli Olduğuna İnanıyoruz’’

27 Nisan 2022, Çarşamba

Sahip olduğumuz ve gelecek nesillere bırakacağımız en değerli miraslardan biri olan çevremizi korumak hepimizin öncelikli sorumluluğu haline geldi. Kendi ihtiyaçlarımızı karşılarken sadece kendimizi değil geleceğimizi de düşünmemiz gerekiyor. Bu anlamda da günlük yaşantımızda kullandığımız ürünlerin paketlenmesine hem tüketiciler hem de üreticiler daha çok önem vermeye başladı. Sürdürülebilirlik stratejisini iş faaliyetlerinde devam ettiren Henkel’in yaptığı çalışmalar üzerine Türk Henkel Kurumsal İletişim Müdürü Öznur Çatı ile konuştuk.

Henkel olarak 31. Sürdürülebilirlik Raporunu yayımladığınızı biliyoruz. En başından itibaren sürdürülebilirlik meselesine bakış açınızı nasıl geliştirdiniz? Stratejilerinizi oluştururken nelere öncelik verdiniz?

Sürdürülebilirlik Henkel’de uzun yıllardır kurumsal kültürümüzün ayrılmaz bir parçası ve biz sürdürülebilirlik konusundaki kararlılığımızı, tüm çalışmalarımızda en önemli önceliklerimizden biri olarak görüyoruz. Çevresel ayak izimizi azaltırken daha fazla değer yaratmak ise sürdürülebilirlik stratejimizin merkezinde yer alıyor. Sürdürülebilirlikte öncü bir şirket olarak “Pioneers at heart for the good of generations” (Gelecek nesiller için iyiliğe öncülük ediyoruz) global mottomuzdan yola çıkarak şu amacı taşıyoruz: Sürdürülebilir gelişmeye yönelik inovatif çözümler üretmek. Faaliyetlerimizi sorumlulukla yürütürken ve ekonomik başarılarımızı artırırken de odağımızda hep bu amaç var. Sürdürülebilir inovatif çözümler geliştirerek yaratabileceğimiz potansiyel etkinin farkındayız. Ürün ve teknolojilerimiz her gün dünyada milyonlarca kez kullanılıyor. Bu bağlamda, inovasyon süreçlerimize çevresel ve sosyal kriterleri de entegre ediyoruz. Böylece hayata geçirdiğimiz her yeni ürün ya da formülasyonun sürdürülebilirliğe katkı sağlamasını amaçlıyoruz.

Sürdürülebilirlikte şeffaf iletişimin son derece önemli olduğuna inanıyoruz. 1992 yılından bu yana sürdürülebilirlik raporları yayımlıyoruz. Bu da Henkel’i, faaliyet gösterdiği sektörler ve Almanya DAX borsa endeksinde yer alan firmalar arasında, geçmişine gururla bakabilen sayılı şirketlerden biri yapıyor. Sürdürülebilirlikte tüm paydaşların ortak kararlılıkta buluşmasının ve iletişimin şeffaf bir şekilde yürütülmesinin önemine inanıyoruz. Çünkü bu sorumluluğu hassasiyetle taşımak, iklim değişikliğinin insanlık için oluşturduğu zorluklarla mücadelede kilit noktalardan biri. Henkel olarak, sürdürülebilirlik amacımızı ifade ederken de hep net ve şeffaf olduk. Daha az kaynak kullanımı ile daha çok değer yaratmak, bu noktadaki temel hedefimiz.

Ürünlerin, kurumlara ve bireylere ulaşması sürecinde kullanılan araçların karbon salımını azaltmak ve önüne geçmek için neler yapıyorsunuz?

Henkel olarak, 2021’de sürdürülebilirlik stratejimizi çok daha güçlü bir şekilde uygulamaya devam ettik. Faaliyetlerimizden kaynaklanan karbondioksit salımını, özellikle yeşil elektriğe geçiş yaparak azalttık. Ham maddelerin sürdürülebilir kullanımı ve sürdürülebilir finansın da aralarında bulunduğu birçok alanda ilerleme sağladık.  

Üretimden kaynaklanan karbon ayak izimizi, 2010 yılını baz alarak 2025’e kadar yüzde 65 oranında azaltmayı hedefliyoruz. 2021’in sonuna kadar ise üretimden kaynaklanan karbondioksit ayak izimizi yarı oranda azaltmayı başardık. Bunu başarmak için enerji verimliliğimizi artırmaya odaklandık. Bununla birlikte kullandığımız elektriğin yüzde 100’ünü, 2030 yılına kadar sadece yenilenebilir kaynaklardan sağlar hale gelmeyi hedefliyoruz. Henkel 2021 sonu itibariyle, Kolombiya ve Fransa’nın da aralarında bulunduğu 21 ülkede, üretimde kullandığı elektriğin yüzde 100’ünü yenilenebilir hale dönüştürdü. Bugün halihazırda yüzde 68 oranında yenilenebilir elektrik kullanımı seviyesine ulaşmış durumdayız.

Bünyenizde birçok marka bulundurmakla beraber bu markaların sahip olduğu ürünlerin farklı ambalaj çeşitlerine sahip olması gerekebiliyor. Bütün markalarınızda bu açıdan yüzde 100 olarak sürdürülebilirliği nasıl sağlamayı hedefliyorsunuz?

Gerçek anlamda döngüsel bir ekonominin inşası için aktif olarak ve kararlılıkla ilerlediğimizi söyleyebilirim. Bu doğrultuda Henkel olarak, değer zincirimiz boyunca çeşitli ortakların yanı sıra, Plastic Bank ve Ellen MacArthur Vakfı tarafından yürütülen Yeni Plastik Ekonomisi (New Plastics Economy) gibi uluslararası girişimlerle beraber çalışıyoruz. Geliştirilmiş ambalajlama stratejimiz ile daha az miktarda ve geri dönüştürülmüş malzeme kullanarak, ambalajların doğayı kirletmesinin önüne geçmeyi hedefliyoruz. Öne çıkan 2025 hedeflerimizden biri, Henkel ambalajlarının yüzde 100 oranında geri dönüştürülebilir ya da yeniden kullanılabilir hale getirilmesi. Bu hedefimizi, 2021 sonu itibariyle yaklaşık yüzde 86 oranında gerçekleştirmiş durumdayız. Aynı zamanda, tüketici ürünlerimizin tüm plastik ambalajlarında kullanılan geri dönüştürülmüş malzeme oranını da 2025’e kadar dünya genelinde yüzde 30 seviyesinin üzerine çıkarmak için istikrarlı bir şekilde çalışıyoruz. 2021 sonu itibariyle bu oran da yaklaşık yüzde 18’e çıkmış durumda.

Uzun vadede sürdürülebilirliğin etkilerini nasıl daha ileriye taşımayı planlıyorsunuz?

2021 yılında süregelen dış gelişmeleri ve beklentileri de dikkate alarak sürdürülebilirlik stratejimizi ve hedeflerimizi daha da ileri taşımak üzere bir değerlendirme yaptık. Bu değerlendirme, ekonomi ve toplumu sürdürülebilirlik doğrultusunda dönüştürme amacı taşıyan ek uzun vadeli hedefleri de kapsayan, yeni ‘2030+ Sürdürülebilirlik Hedefi Çerçeve’mizin oluşturulmasıyla sonuçlandı.

 ‘2030+ Sürdürülebilirlik Hedefi Çerçeve’miz üç boyuttan oluşuyor:

  • Yenileyici Gezegen: İşleri, ürünleri ve ham maddeleri, bilimin ve inovasyonların desteğiyle dönüştürerek, döngüsel ve net-sıfır karbonlu bir geleceğe olanak sağlamak.
  • Gelişen Topluluklar: İşlerin ve markaların kolektif gücünü kullanarak eşitlik, eğitim ve refahı desteklemek yoluyla insanların daha iyi bir yaşam sürmesine katkı sağlamak.
  • Güvenilir Ortak: Performansı ve sistem değişikliklerini; değer temelli bir kültür, bilimle temellendirme ve teknoloji tutkusu ile bütünsel bir şekilde daha ileri taşımak.

2030+ Sürdürülebilirlik Hedefi Çerçevesi kapsamındaki hedeflerimizin; çevresel, sosyal ve kurumsal yönetişim (ESG) konularına dair artan sorumluluğumuzu da göz önüne alarak, paydaşlarımızın beklentileri ile aynı doğrultuda olmasını amaçlıyoruz. Daha ileri gidebileceğimiz, daha hızlı hareket edebileceğimiz ve daha cesur olabileceğimiz alanları araştırdık. Vardığımız en önemli sonuçlardan biri ise, iklim-pozitif anlayışın üretim süreçlerimizde etkin hale getirilmesi hedefinin 2040’tan 2030’a çekilmesi oldu. Önemli yeni hedeflerimizden bazılarını şu şekilde özetleyebilirim:

  • 2030’a kadar operasyonların iklim-pozitif olması ve “Bilim Temelli Hedefler” girişimi ile uyumlu şekilde, ‘Kapsam 3’ salınımları (kaynaktan rafa) için net sıfır bir yol belirlenmesi.
  • Döngüselliğin, 2030’a kadar suyun ve üretim atıklarının döngüsel kullanımının artırılması yoluyla güçlendirilmesi.
  • 2025’e kadar tüm yönetim seviyelerinde cinsiyet eşitliğinin sağlanması.
  • Toplumsal eğitim programlarının ve gönüllülüğün kapsamının genişletilmesi.
  • 2021’de başlatılan “Smart Work” programının daha çok geliştirilmesi ve kapsamının genişletilmesi yoluyla, şirket ve çalışanları için çalışma hayatının geleceğinin şekillendirilmesi.

Toparlayacak olursak yaşadığımız dünyanın, paydaşlarımızın beklentilerinin ve sürdürülebilirliği daha ileri taşıma fırsatlarının sürekli bir dönüşüm halinde olduğunu biliyoruz. Bu sebeple, ‘2030+ Sürdürülebilirlik Hedefi Çerçevesi’ni, yeni somut hedefler doğrultusunda, zaman içinde düzenli olarak değerlendirmeyi ve güncellemeyi planlıyoruz.

Henkel sürdürülebilirliği daha kapsamlı olarak yürütebilmek adına farklı kurumların sürdürülebilirlik inovasyon fonlarına yatırırım yapıyor mu?

Henkel olarak sürdürülebilirlik stratejimiz ile kaynak yaratma stratejimiz arasında doğrudan bağlantı kuran bir ‘Sürdürülebilir Finans Çerçevesi’ oluşturduk. Bu çerçeve, iki muhtemel kaynak yaratma biçimini içeriyor: Sürdürülebilirlik ile bağlantılı tahvillerin yanı sıra yeşil tahvillerin de çıkartılması. 2021’de Henkel sürdürülebilirlik hedeflerini gerçekleştirmeye bağlı faiz oranlarına sahip bir Euro tahvil çıkaran kendi sektöründeki ilk şirket oldu. Böylece toplamda, 700 milyon Euro’yu aşan hacme sahip tahviller çıkartmış olduk.

Aynı zamanda, palm ve palm çekirdeği yağında yüzde 100 sorumlu kaynak kullanımı yolculuğunda önemli bir ilerleme kaydettik. 2021’de, bu alandaki tüm sertifikalı ham madde ihtiyaçlarımızı ve türev ürünlerinin yüzde 93’ünü, Sürdürülebilir Palm Yağı Sertifikasyonu (Roundtable on Sustainable Palm Oil) kütle dengesi modeline uygun olarak karşıladık. Bu alandaki başarımızın sebebi ise Güney Amerika, Afrika ve Asya’da faaliyet gösteren küçük palm yağı çiftliği sahiplerini destekleyen bir gelişim organizasyonu olan ‘Solidaridad’ ile yapmış olduğumuz ve uzun süredir devam eden iş birliği. Şirket olarak, Solidaridad ile birlikte bugüne kadar, dünya genelinde 36 binin üzerinde küçük çiftlik sahibine pozitif yönde etki sağlamayı başardık.

Paylaş:

Bu içeriği beğendiyseniz daha fazlası için ücretsiz üye olun!

SEÇENEKLERİ GÖRÜNTÜLE

Sınırsız Erişime Sahip Olmanın Tam Zamanı

HBR Türkiye içeriğine bir yıl boyunca tüm platformlardan erişin!
ABONELİĞİMİ BAŞLAT

Tüm Arşive Gözatın

Paylaş